0%
Kaos na morju, problemi v skladiščih!

Kaos na morju, problemi v skladiščih!

Problemi z dobavami so se začele že marca meseca leta 2020. Nekateri kitajski prodajalci in proizvajalci so zaigrali popolno igro in tako pridobili ogromne marže na veliko izdelkih.

Predvsem zaščitna oprema kot so maske in podobno so doživele šok. V Sloveniji se je razširila ideja, da se mask ne da dobiti in je zato morala država skleniti dolgoročne pogodbe z nekaterimi izvajalci, ki so zaračunali tudi po 4 € + ddv na masko (trenutna prodajna cena maske je 0,03 € za kirurško in 0,17 € za FFP masko).

Uvozniki smo se spraševali, kaj se dogaja, saj smo prejemali reklame za maske od vsake druge trgovine na Kitajskem. Take situacije se dogaja, če novinarji slepo verjajo določenim posameznikom, ki se nato vtikajo v posle. kjer nimajo ne znanja ne izkušenj in ne integritete.

Port with containers

Na enak način so situacijo izkoristili razni ponudniki prevoza. Cene ladijskih kontejner, letalskih prevozov, kamionskih prevozov in drugih načinov transporta se je ponekod povečal tudi za 5 krat.

Cene se v nadaljnih dveh letih ni bistveno znižala saj smo stranke odvisne od dobaviteljev iz Kitajske in drugih azijskih držav. Dodatni problem so začele predstavljati mega podjetja, predvsem iz ZDA. Wallmart, Amazon in podobna podjetja so preplačevala letalske prevoze in prevažala izdelke kot masažne kopeli in druge izdelke, ki imajo višjo maržo in lahko prenesejo višji strošek prevoza. Tak način prodaje seveda vpliva negativno na vse ostale prodajalce, ki moramo nato preplačevati prevoz za običajne izdelke...

Zaradi velikosti in finančne moči, so prej omenjena podjetja, začela vstopati na trg prevoza ter sama najemati cele ladje in organizirati transportne poti. Njim to omogoča dodatno prevlado na trgu, nam pa situacija dviguje cene, saj imajo ladje dolg proizvodnji rok in so, glede na celotno svetovno gospodarstvo v pomanjkanju.

Že dlje časa Kitajska počasi ustavlja uvoze določenih materialov (predvsem smeti, ki smo jih leta in leta lahko izvažali k njim ter zelo lepo služili v procesu izogibanja odgovornosti). To v kombinaciji zaprtja nekaterih delov sveta, se je pojavil še en nepredviden problem. In sicer lokacije kontejnerjev. Ker se je Kitajska odprla prej kot ZDA je prišlo do zamika. Zamik je nato postal problematičen, saj so se v večjih lukah začele nabirati vrste ladij, ki so morale počakati na svojo vrsto, ker so nekateri deli preveč razviti glede na njihovo zmožnost pretoka blaga.

Port with containers

Kot, da ne bi bila situacije že zadosti napeta, se v nekaterih delih sveta dogaja, da se vozniki tovornjakov enostavno ne vračajo na svoja delovna mesta. Slaba plačila, težki pogoji dela, odsotnost od doma in podobno gotovo pripomorejo k pomanjkanju ustreznega kadra.

Omejeno je tudi število kontejnerjev v prometu. Amazaon in Wallmart že nekaj časa proizvajata svoje kontejnerje, kar se spet pozna na svetovnem trgu, prostoru na ladjah itd. Vsi navedeni razlogi in še kak drugi razlog zgradijo sestavljanko problemov. Žal trenutno ne vidimo, da se bo situacija v kratkem času spremenila, upamo pa lahko.

Published 21.Februar 2023

Edited 21.Februar 2023